Skip to main content

Linjasaneeraukset eli putkiremontit

Linjasaneerauksella tarkoitetaan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen uusimista sekä monesti sähkö- ja tietoliikennejärjestelmien parantamista. Putkiremonttiin sisällytetään usein muutakin kiinteistön järjestelmien kunnostamista, kuten patteriverkoston, ilmanvaihdon ja sadevesi- ja salaojajärjestelmien parantamista. Lisäksi putkiremontissa on mahdollisuus toteuttaa tilojen uudelleen järjestelyjä sekä laajennuksia.

Linjasaneerauksessa on tärkeää, että korjauksen aiheuttama väliaikainen haitta rakennuksen käyttäjille on mahdollisimman vähäinen. Toiseksi lopputuloksen täytyy olla teknisesti uutta vastaava ja esteettisesti miellyttävä. Kolmas, usein tärkeimmäksi katsottu kriteeri on se, että lopputuloksen tulee kestää käyttökuntoisena mahdollisimman kauan: ideaalitapauksessa se kestää yhtä kauan kuin vastaava uusi tekniikka uudessa rakennuksessa. Parhaat ratkaisut saadaan näiden perusteella kohdekohtaisesti.

Linjasaneerauksiin liittyen tarjoamme:

Linjasaneerausten hankesuunnittelua, jossa kartoitetaan talotekniikan korjaustarpeet ja -vaihtoehdot sekä muut hankkeeseen mahdollisesti sisällytettävät toimenpiteet. Toteutussuunnittelun osalta kauttamme saa halutun laajuuden mukaisen suunnittelukokonaisuuden. Hoidamme myös rakennuttamistehtäviä sekä toteutuksen valvontaa.

Tietoa talotekniikan korjauksista

Lämmitys

Lämmityksen korjauksissa useimmiten päädytään vanhojen putkistojen ja patterien säilyttämiseen. Oikein hoidettuna ne kestävätkin jopa yli 50 vuotta. Sen sijaan lämmöntuotannon laitteita sekä venttiilejä joudutaan korjaamaan tai uusimaan yleensä 15…20 vuoden välein. Kaukolämmön alakeskuksen voi uusia lämmityskaudellakin: paketti tulee tehtaalta kokonaisuutena ja hyvin suunniteltuna vaihto vie vain reilun työpäivän.

Vesijohdot

Vesijohtoja joudutaan korjaamaan noin 25 vuoden välein. Suurimmassa osassa kiinteistöjä saadaan paras ratkaisu käyttämällä valmiita eristettyjä putkielementtejä porrashuoneissa. Tällöin vesikatkot huoneistossa jäävät lyhyiksi, huoneistoissa kylmä ja lämmin vesi ovat käytettävissä aina työpäivän jälkeen. Jopa arvokkaissa taloissa ratkaisusta saadaan hyvä, jos putkielementit naamioidaan koteloinneilla ja alakatoilla.

Viemärit

Valurautaviemäreitä joudutaan yleensä korjaamaan noin 30…50 vuoden päästä niiden asennuksesta. Niiden korjaus perinteisellä tavalla aiheuttaa suuria hankaluuksia rakentamisvaiheessa. Useassa tapauksessa paras lopputulos saavutetaankin, kun vanhan viemärin sisälle asennetaan itsekantava uusi muoviputki. Tällöin syntyvä sukitettu viemäri vastaa ominaisuuksiltaan uutta viemäriputkea. Huoneistoissa, joiden vesieristeitä ei tarvitse korjata, vesi on asennuksen aikanakin aina käytettävissä työpäivän jälkeen.

Olennaista kaikissa edellä mainituissa korjauksissa on niiden ajoitus. Mikäli ne onnistutaan ajoittamaan oikein, kustannukset eivät karkaa käsistä ja asentamisen aiheuttamat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Kysy lisää linjasaneerauksista