Skip to main content

Energiatodistuksen tarkoitus

Energiatodistuksen tarkoituksena on mahdollistaa rakennuksen energiatehokkuuden arviointi ja sen vertaaminen muihin samaa tarkoitusta palveleviin rakennuksiin. Energiatodistusten toivotaan edistävän energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian hyödyntämistä rakennuksissa. Rakennusten kuluttamalla energialla sekä energian tuotantotavoilla on merkittävä vaikutus mm. rakennusten käyttökuluihin sekä ilmastopäästöihin. Energiatodistus auttaa hahmottamaan mihin ja kuinka paljon rakennuksessa kuluu energiaa.

Mitä tarjoamme

Kauttamme saat asiantuntemuksella laaditut energiatodistukset kaikentyyppisille ja -ikäisille rakennuksille. Pätevöityneenä energiatodistuksen laatijana toimii Matti Jaaranen.

Energiatodistusten hinta määräytyy kohteen ominaisuuksien ja olemassa olevissa rakennuksissa myös sijainnin mukaan, koska todistuksen laatimiseksi vaaditaan käynti kohteessa. Uudispientalojen energiatodistuksen hinta on yleisesti 300-500 euroa sisältäen arvonlisäveron. Olemassa olevan pientalon energiatodistuksen hinta on yleisesti 350-550 euroa sisältäen arvonlisäveron. Annamme sitovan tarjouksen kohteen sijaintitietojen ja piirustusten mukaan.

Mikäli aikoimuksena on vähentää energiakustannuksia, suosittelemme laajemman energiakartoituksen suorittamista samanaikaisesti. Tällöin saatte kattavan raportin muodossa monipuolisemmin tietoa rakennuksen taloteknisten järjestelmien kunnosta, energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksista sekä kustannus- ja säästölaskelmia mm. energiaremontin suunnittelua ja päätöksen tekoa varten. Energiakartoitusten hinta määräytyy kohteen ominaisuuksien sekä sovittavan laajuuden mukaan, kysy tarjousta!

Tarvitsenko energiatodistuksen?

Energiatodistus tarvitaan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kaikille uudisrakennuksille jo rakennuslupaa haettaessa ja rakennuksen käyttöönoton yhteydessä energiatodistus on päivitettävä. Olemassa olevat rakennukset tarvitsevat energiatodistuksen myynti- ja vuokraustilanteissa. Kunnan rakennusvalvonta voi lisäksi lupaa vaativissa korjaus- ja muutostöissä edellyttää energiatodistuksen laatimista rakennukselle.

Energiatodistuksen voimassaolo ja sisältö

Energiatodistus on voimassa kunnes se korvataan uudemmalla tai enintään 10 vuotta. Todistus sisältää runsaasti tietoa rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavista ominaisuuksista. Energiatodistusten laskennasta on pyritty poistamaan asukkaiden käyttötottumusten vaikutus energiankulutukseen. Rakennus saa laskennallisen energiatehokkuutensa perusteella E-luvun, jonka perusteella rakennus saa energialuokituksen asteikolla A-G. A-luokan rakennukset kuluttavat vähiten energiaa ja G-luokan eniten. Olemassa oleville rakennuksille tehtävissä energiatodistuksissa esitetään myös toteutunut energiankulutus sekä toimenpide-ehdotuksia, joilla rakennuksen energiatehokkuutta on mahdollista parantaa. Uudisrakennuksien osalta on myös todettava simulaatioiden avulla rakennuksen kesäaikaisten sisälämpötilojen vaatimusten täyttyminen ilman jäähdytysjärjestelmää. Jos rakennus varustetaan jäähdytyksellä, on koko vuosittainen energiankulutus laskettava simuloimalla.

Rakennuksen ominaisuudet selvitetään rakenne- ja taloteknisten suunnitelmien avulla. Olemassa olevien rakennusten ominaisuuksia selvitetään aina myös henkilökohtaisella tarkastuskäynnillä.

Todistuksen laatijalla on oltava pätevyys

Energiatodistuksen saa laatia vain riittävän pätevyyden omaava henkilö. Pätevyyden saamiseksi tarvitaan soveltuva koulutus tai sen korvaava työkokemus sekä näiden lisäksi suoritettu pätevyystentti. Todistuksen laatijoiden pätevyys on jaettu perustason- sekä ylemmän tason pätevyyteen. Alemman tason pätevyydellä saa käytännössä laatia energiatodistuksen muille kuin jäähdytystä tarvitseville uudisrakennuksille. 1.5.2015 jälkeen laaditut viralliset energiatodistukset ja virallisen pätevyyden omaavat henkilöt löydät Energiatodistusrekisteristä.

Lisätietoja energiatodistuksista