LVI-suunnittelu

Niemi Energy Oy toteuttaa talotekniikan suunnitteluprojekteja Etelä-Karjalassa, muualla Suomessa ja lisäksi myös ulkomailla. Suunnittelutyömme perustuu henkilöstön henkilökohtaiseen osaamiseen ja laatujärjestelmään. Kaikki piirustukset toteutetaan tietokoneilla CAD-ohjelmilla ja piirustukset voidaan siirtää asiakkaalle Internetin kautta. Päätoimialamme ovat energiatekniikka ja LVI-tekniikka, sivutoimialanamme on rakennusautomaatio. Tarjoamme mm. seuraavanlaisia palveluita:

  • LVI-suunnittelu: lämmitys, vesi ja viemärit, ilmanvaihto ja ilmastointi, pölynpoisto
  • Kylmätekninen suunnittelu
  • Prosessiputkistojen, höyry- ja lauhdejärjestelmien suunnittelu
  • Paineilmaverkostojen ja sairaalakaasuputkistojen suunnittelu
  • Energiajärjestelmien suunnittelu

Oheispalveluitamme ovat: LVI-rakennuttaminen, energiakatselmukset, ELVIA-kuntoarviointi, ELVIA-kustannuslaskenta, koulutuspalvelut, piirtämispalvelut, laatuosaamiseen liittyvät palvelut. Yhteistyösopimuksen tehneille kumppaneille tarjoamme lisäpalveluna tuotekehitykseen ja markkinointiin liittyviä palveluita.

Vuoden 2008 alusta lähtien kaikki uudisrakennukset ja 2009 alkaen myös olemassa olevat yli kuuden asuintalon rakennukset tarvitsevat rakennuslupavaiheessa energiatodistuksen. Teemme energiatodistuksia ja tarjoamme aiheeseen liittyvää konsulttiapua kaiken tyyppisiin kohteisiin.

Lue lisää energiatodistuksesta →