Säästä lämmityksessä

Kustannuspaineita on lähes kaikilla taloyhtiöillä. Merkittävä säästömahdollisuus on lämmityksessä: mikäli lämmityksessä onnistutaan säästämään, rahaa jää paremmin pitkässä juoksussa muuhunkin. Meiltä saat nykyaikaiset energiaa säästävät lämmitysratkaisut.

Lämmöntuotantoon on tulossa uudenlaisia ratkaisuja. Lämpöpumppujen avulla voidaan korvata vanhoja lämmityskattiloita ja joskus myös kaukolämpöä. Uusinta uutta ovat lämpöpumppuratkaisut, joissa käytetään yhtä lämpöpumppua, mutta samaan aikaan useampia lämmönlähteitä. Myös me olemme osallisina uusien lämmitysratkaisujen kehityksessä. DI Jani Juntunen on johtanut tutkimushanketta, jossa DI Matti Jaaranen on tutkinut aihetta ”Asuinkerrostalon lämmöntuotto-järjestelmän optimointi elinkaarikustannusten perusteella hyödynnettäessä lämpöpumpulla useita lämmönlähteitä” diplomityönään.

Kokemusta meillä on myös biopolttoaineista. Joihinkin kiinteistöihin sopii nimittäin mainiosti pellettilämmitys tai muu biopolttoaineen hyödyntäminen. Olennaista kaikessa energiansäästämisessä on kulutuksen mittaaminen. Kun panostetaan siihen, käyttäjillä on parempi motiivi säästää omassa lämmityksessään. Ei ole liioiteltua mitata lämpöenergiaa talokohtaisesti useamman talon muodostamassa taloryhmässä. Käyttöveden mittaus huoneistokohtaisesti on nyt jo edellytetty säännöksissä. Järjestelmään tulee tehdä mittaustulosten automaattinen koonti ja vertailu, jolloin niiden hyödyntäminen ei niin helposti jää puolitiehen. Myös huonetermostaateilla saadaan merkittävä säästö aikaan. Varsinkin suurissa tiloissa patteriventtiilit kannattaa varustaa sähköisillä toimilaitteilla.